ไม่มีอีกแล้ว… | မရှိတော့ဘူး…

บทกวี โดย สะหย่า ตะระหวุ่น (ปยี) ကဗျာဆရာကြီး သရဝဏ် (ပြည်)

มองดูประเทศชาติ
ไม่มีอีกแล้ว อนาคต

มองดูกองทัพ
ไม่มีอีกแล้ว เกียรติคุณ

มองดูเหล่านายพล
ไม่มีอีกแล้ว มันสมอง

มองดูกลุ่มทุนนิยมพวกพ้อง
หลักการใด ล้วนไม่มีอยู่

มองดูศาลสถิตย์ยุติธรรม
กฎหมายนั้น ก็ไม่มีอยู่

มองดูพวกหนุนไข่ทหาร1
ไม่มีอีกแล้ว ความเห็นอกเห็นใจ

มองดูโลกบาลธรรม2
ไม่มีอีกแล้ว พลังแห่งธรรม

ครั้นมองดูเพื่อนมนุษย์
หมดสิ้นแล้ว น้ำอดน้ำทน.

နိုင်ငံတော်ကိုကြည့်လိုက်တော့
အနာဂတ် မရှိတော့ဘူး။

တပ်မတော်ကို ကြည့်လိုက်တော့
ဂုဏ်သိက္ခာ မရှိတော့ဘူး။

ဗိုလ်ချုပ်ကြီီးတွေကို ကြည့်လိုက်တော့
ဦး‌နှောက် မရှိတော့ဘူး။

ခရိုနီတွေကို ကြည့်လိုက်တော့
ဘာခံယူချက်မှ ရှိမနေဘူး။

တရားရုံးတွေ ကြည့်လိုက်တော့
ဥပဒေဟာ ရှိမနေဘူး။

စစ်ဘောမတွေ ကြည့်လိုက်တော့
ကိုယ်ချင်းစာတရား မရှိတော့ဘူး။

လောကပါလတရားကို ကြည့်လိုက်တော့
စွမ်းဆောင်ရည် မရှိတော့ဘူး။

လူတွေကို ကြည့်လိုက်တော့
ခံနိုင်ရည် မရှိတော့ဘူး။

TTZK แปล

[1] หนุนไข่ทหาร เป็นคำแปลตามตัวอักษรจากคำในภาษาพม่าว่า စစ်ဘောမ ซึ่งเป็นคำสแลงที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป หลังการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนโดยกองทัพพม่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ โดยใช้กล่าวถึง กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมา

[2] โลกบาลธรรม คือ ธรรมคุ้มครองโลก เพื่อปกครองควบคุมใจมนุษย์ให้อยู่ในความดี ประกอบด้วย ๒ หลัก คือ ๑) หิริ ความละอายแก่ใจ ๒) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป


เกี่ยวกับผู้เขียน

စာရေးဆရာ သရဝဏ် (ပြည်)

สะหย่า ตะระหวุ่น (ปยี) มีชื่อจริงว่า อู ญฺีฺี ญฺี (ဦးညီညီ) เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ค.ศ.​๑๙๖๘ เป็นชาวย่างกุ้งโดยกำเนิด. จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ในปี ๑๙๙๔ และได้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) อยู่เป็นเวลาร่วม ๑๕ ปี

สะหย่าตะระหวุ่น มีความสนใจด้านวรรณกรรมมาตั้งแต่ครั้งยั้งเป็นนักศึกษา โดยได้เริ่มเขียนบทกวีลงตีพิมพ์ในนิตยสาร “โย่ะป์ฉิ่ง ติ้ส์สา” ในปี ๑๙๘๙ เป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในงานประกวดเรื่องสั้น รำลึก ส่าเยสะหย่ามะ โมโม อินยา ในปี ๑๙๙๗ สะหย่าตะระหวุ่น มีผลงานกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย และบทความจำนวนมากมาโดยต่อเนื่อง และได้เข้าร่วมงานเสวนาทางวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักเขียนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดให้แก่เยาวชนและบุคคลผู้สนใจวรรณกรรม สังคม อยู่อย่างสม่ำเสมอจนปัจจุบัน

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial