เกี่ยวกับเรา | About us

Sandar Kuu (นามแฝง) เป็นไทบ้านอีสาน ผู้สนใจประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และเพศสภาวะ ทำงานด้านสันติวิธี แต่ไม่เชื่อในวิถีของการประนีประนอม

Siwakorn Ratchompoo is a researcher focusing on migration, ethnography of transnational migrant online communities, and transnational marriages. He holds a Master’s degree in Mekong Studies from Khon Kaen University.

TTZK เป็นนักศึกษาด้านวรรณกรรมเมียนมา มีความสนใจด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม ปรารถนาช่วยสร้างสะพานเล็ก ๆ ให้ผู้คนก้าวข้ามพรมแดนแห่งอคติและความไม่รู้ไปเรียนรู้ผู้คนที่แตกต่างผ่านผลงานวรรณกรรม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial