เดือนปีอันกันดาร

บทกวีบทที่สองของ สะหย่า ติน โม มีชื่อว่า “เดือนปีอันกันดาร” เป็นบทกวีลำดับสุดท้ายในหนังสือรวมบทกวี ชุด “พบพระพุทธเจ้า และกวีบทอื่นๆ”
บทกวีส่วนใหญ่ใน “พบพระพุทธเจ้า” บันทึกเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนชาวเมียนมาในปี ๑๙๘๘ บทกวีที่มีน้ำเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าในยุคนั้นนี่เอง ที่เป็นสาเหตุให้สะหย่า ติน โม ถูกจองจำในคุกอินเส่ง ด้วยคดีการเมือง ระหว่างปี ๑๙๙๑-๑๙๙๕
“คืนวันอันกันดาร” เป็นบทกวีเพียงบทเดียวใน “พบพระพุทธเจ้าและบทกวีอื่นๆ” ที่ถูกเขียนขึ้นก่อนปี ๑๙๘๘


พบพระพุทธเจ้า

เนื่องในเดือนแห่งความรักอันเริ่มต้นอย่างอึมครึมในประเทศเมียนมา ทีมงานคนข้ามแดน ขอเสนอบทกวีของ “สะหย่า ติน โม” กวีชาวพม่า ผู้มีใจรักบทกวีและประชาธิปไตย ผู้ต่อสู้ความอยุติธรรมและรัฐบาลเผด็จการทหารผ่านบทกวีอย่างเข้มแข็ง นับตั้งแต่เหตุการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพม่า ในปี ๑๙๘๘ จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ในฐานะผู้ถูกเนรเทศจากบ้านเกิดเมืองนอน

คนข้ามแดนฯ ขออุทิศเดือนแห่งความรักปีนี้ ให้แก่ บทกวีและประชาธิปไตย ผ่านบทกวีของ สะหย่า ติน โม ในภาคภาษาไทย สู่สายตาผู้อ่านตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial